• Det viktiga sam-talet
  En väg vidare till förändring

 • En gång hade vi alla en dröm om hur livet skulle bli
  Sedan händer det saker för oss

 • Psykoterapi för alla åldrar
  Mitt i livet

 • Jessica Gamble leg psykoterapeut
  Psykodynamisk relationell inriktning
  Utbildning klinisk sexologi

 • Våra relationer är det som driver och motiverar oss

 • Om du har läst så här långt är du välkommen att ringa Jessica Gamble.

Det viktiga samtalet. Psykoterapi för alla.

Par-samtal, individuella samtal, familjerådgivning och gruppterapi

Alla hade vi en gång en dröm om hur vårt liv skulle gestalta sig, hur vårt äktenskap eller sambo-förhållande skulle utvecklas, hur vi skulle uppfostra våra barn, hur bra vi skulle trivas med arbetskamraterna på nya jobbet, hur ofta barn och barnbarn skulle hälsa på mig när jag blev äldre, hur jag och mina syskon skulle hålla ihop livet ut, hur jag skulle kunna utveckla mina relationer positivt.

Sedan händer saker i livet, kanske blir jag själv eller en närstående sjuk, kanske blir jag arbetslös, kanske sviker jag någon eller blir sviken själv. Det är lätt att tappa kursen och hamna i okända marker där jag inte alls känner igen mig eller känner igen mina egna reaktioner. Då kan jag själv och mina nära behöva en lots som hjälper oss att hitta tillbaka på rätt kurs. Lots är ett begrepp från internationell sjöfart men när vi talar nära relationer mellan människor pratar vi inte om lots utan den som hjälper dig/er att hitta rätta kursen är en psykoterapeut.

I psykoterapi handlar det om att få en förståelse för och försonas med sig själv och andra, att inta en förlåtande accepterande hållning till sina reaktioner och val i livet.

Vänta inte längre med att ta hjälp! Tryck här för att få en snabb kontakt.

Läs mer om psykoterapi:
I en relation
Som individ
I familjer
I en utsatt situation

Relationell psykoterapi

I relationell psykoterapi utgår man från att det är våra relationer som driver och motiverar oss. Tonvikten ligger på det som händer här och nu, både i händelser utanför terapirummet och i de känslor och tankar som väcks under själva terapin, men livshistorien är också viktig för förståelsen av hur livserfarenheter påverkar i nutid och för att förstå mönster i våra beteenden.

Psykoterapeuten har en aktiv roll och kan även förmedla egna reaktioner när det är till hjälp för Klienten. Hen är en person som lyssnar och förklarar hur olika psykologiska mekanismer kan fungera. Men utgångspunkten är alltid att det är klienten som är expert på sitt eget liv.