• Det viktiga sam-talet
  En väg vidare till förändring

 • En gång hade vi alla en dröm om hur livet skulle bli
  Sedan händer det saker för oss

 • Psykoterapi för alla åldrar
  Mitt i livet

 • Jessica Gamble leg psykoterapeut
  Psykodynamisk relationell inriktning
  Utbildning klinisk sexologi

 • Våra relationer är det som driver och motiverar oss

 • Om du har läst så här långt är du välkommen att ringa Jessica Gamble.

Om Sam-Talet

Vår utgångspunkt

Förmågan att samtala har varit det som drivit människans utveckling framåt under evolutionen. Människans förmåga att samtala, använda språket, att relatera är fortfarande det viktigaste medlet vi har i vår personliga och sociala utveckling. Sam-Talet AB har som sin målsättning att fortsätta stötta denna utveckling. Att samtala är både en självklarhet och en konst.

Att komma samman och att tala

Företagsnamnet anspelar på den språkliga betydelsen av orden sam och tal, man kommer samman och talar tillsammans. Ett samtal inbegriper alltid en dialog eller en kommunikation mellan två eller flera. Många av oss går omkring med en inre dialog där det är lätt att köra fast. Att lyfta ut den och dela den med en annan människa öppnar nya perspektiv.

När det i en relation inte fungerar att varken komma samman och mötas eller att tala tillsammans, uppstår lätt svårigheter, missförstånd eller konflikter.

Vårt erbjudande

Sam-Talet erbjuder er en erfaren utomstående och neutral psykoterapeut som ger er nya infallsvinklar på var i kommunikationen det går fel. Och ni får stöd i att hitta nya vägar så er kommunikation fungerar bra igen.

Våra värderingar

Vår verksamhet inom Sam-Talet AB vilar på följande värdegrund:

• Fullständig sekretess för våra patienter och deltagare
• Alla människor som kommer till Sam-Talets verksamhet möts med respekt
• Det finns inga givna ”rätt” eller ”fel” i någons känslor när två eller flera människor inte hittar en gemensam väg framåt. Men vi kan få insikter och förståelse varför en annan människa inte känner som jag
• Sam-Talet fokuserar på lösningar framåt – inte på problemen. Men problemen kan vara viktiga att inledningsvis ta fram i ljuset för att vi ska hitta möjligheter framåt