• Det viktiga sam-talet
  En väg vidare till förändring

 • En gång hade vi alla en dröm om hur livet skulle bli
  Sedan händer det saker för oss

 • Psykoterapi för alla åldrar
  Mitt i livet

 • Jessica Gamble leg psykoterapeut
  Psykodynamisk relationell inriktning
  Utbildning klinisk sexologi

 • Våra relationer är det som driver och motiverar oss

 • Om du har läst så här långt är du välkommen att ringa Jessica Gamble.

Arbetssätt

Alla människor som tar hjälp av Sam-Talet har egna unika frågeställningar och problem. Det kan också vara svårt att veta vart man ska vända sig och om det kommer att fungera med den terapeut man kommer till första gången. Det gör att vi arbetar i tre steg.

Steg 1

Vi det första mötet mellan klienter och terapeut fokuserar vi på att förstå den frågeställning eller det problem ni vill ha hjälp med. Utifrån era behov planerar vi tillsammans ett upplägg för ett antal samtal ni godkänner. Ni får då också ett kostnadsförslag från terapeuten.

Steg 2

Det andra steget innebär att vi genomför det antal samtal vi kommit överens om. Samtalen sker mer eller mindre regelbundet och ibland kan ni få med er uppgifter hem att genomföra till nästa gång.

Steg 3

Vid det avslutande mötet diskuteras hur klienterna ska kunna gå vidare på egen hand och dra nytta av de insikter och de kunskaper man fått under samtalen och hur man ska kunna använda dessa på egenhand.

Betalning sker via mail-faktura efter varje möte. Betalningstid: 10 dagar netto.

Återbud senast 24 timmar innan nästa samtal, annars debiteras uteblivna besök.

Observera att vissa försäkringsbolag via sin hemförsäkring täcker kostnaden för kristerapi. Detta gäller också för en del fackliga organisationers försäkringar. Det förekommer också att en del av våra klienter har fått hjälp av sin arbetsgivare att bekosta psykoterapi eller krisbearbetning.